Ne veruj onome koji izdaleka dolazi, već onome koji se odande vraća.


ne-veruj-onome-koji-izdaleka-dolazi-ve-onome-koji-se-odande-vraa
migel de servantesneverujonomekojiizdalekadolazivećseodandevraćane verujveruj onomeonome kojikoji izdalekaizdaleka dolaziveć onomeonome kojikoji sese odandeodande vraćane veruj onomeveruj onome kojionome koji izdalekakoji izdaleka dolaziveć onome kojionome koji sekoji se odandese odande vraćane veruj onome kojiveruj onome koji izdalekaonome koji izdaleka dolaziveć onome koji seonome koji se odandekoji se odande vraćane veruj onome koji izdalekaveruj onome koji izdaleka dolaziveć onome koji se odandeonome koji se odande vraća

Nikada ne veruj onome koji o svakome govori dobro. -Bertolt Breht
nikada-ne-veruj-onome-koji-o-svakome-govori-dobro
Blago onom koji ima prijatelje, teško onome koji ih treba. -Hrvatske poslovice
blago-onom-koji-ima-prijatelje-teko-onome-koji-ih-treba
Dar treba da zatvori usta onome ko ga daje, a otvori onome ko ga prima. -Francuske poslovice
dar-treba-da-zatvori-usta-onome-ko-ga-daje-a-otvori-onome-ko-ga-prima