Ne veruje onaj koji ne živi u skladu sa svojim uverenjem.


ne-veruje-onaj-koji-ne-ivi-u-skladu-svojim-uverenjem
engleske posloviceneverujeonajkojineživiskladusvojimuverenjemne verujeveruje onajonaj kojikoji nene živiživi uu skladuskladu sasa svojimsvojim uverenjemne veruje onajveruje onaj kojionaj koji nekoji ne živine živi uživi u skladuu skladu saskladu sa svojimsa svojim uverenjemne veruje onaj kojiveruje onaj koji neonaj koji ne živikoji ne živi une živi u skladuživi u skladu sau skladu sa svojimskladu sa svojim uverenjemne veruje onaj koji neveruje onaj koji ne živionaj koji ne živi ukoji ne živi u skladune živi u skladu saživi u skladu sa svojimu skladu sa svojim uverenjem

On ne veruje da ne živi u skladu sa svojim verovanjem. -Sigmund Frojd
on-ne-veruje-da-ne-ivi-u-skladu-svojim-verovanjem
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Mrtav je pred Njim onaj koji je grešnik, koji se ne kaje i koji u Njega ne veruje. -Patrijarh Pavle
mrtav-pred-njim-onaj-koji-grenik-koji-se-ne-kaje-i-koji-u-njega-ne-veruje
Hoću da budem luda, da živim život u skladu sa svojim snovima, a ne tuđim željama. -Paulo Koeljo
hou-da-budem-luda-da-ivim-ivot-u-skladu-svojim-snovima-a-ne-im-eljama