Ne verujem da čovek ikada može napustiti svoj posao. On bi trebao misliti o tome danju, a sanjati o tome noću.


ne-verujem-da-ovek-ikada-moe-napustiti-svoj-posao-on-bi-trebao-misliti-o-tome-danju-a-sanjati-o-tome-nou
henri fordneverujemdačovekikadamoženapustitisvojposaoonbitrebaomislititomedanjusanjatinoćune verujemverujem dada čovekčovek ikadaikada možemože napustitinapustiti svojsvoj posaoon bibi trebaotrebao mislitimisliti oo tometome danjusanjati oo tometome noćune verujem daverujem da čovekda čovek ikadačovek ikada možeikada može napustitimože napustiti svojnapustiti svoj posaoon bi trebaobi trebao mislititrebao misliti omisliti o tomeo tome danjua sanjati osanjati o tomeo tome noćune verujem da čovekverujem da čovek ikadada čovek ikada možečovek ikada može napustitiikada može napustiti svojmože napustiti svoj posaoon bi trebao mislitibi trebao misliti otrebao misliti o tomemisliti o tome danjua sanjati o tomesanjati o tome noćune verujem da čovek ikadaverujem da čovek ikada možeda čovek ikada može napustitičovek ikada može napustiti svojikada može napustiti svoj posaoon bi trebao misliti obi trebao misliti o tometrebao misliti o tome danjua sanjati o tome noću

Nalio bih sebi viski u trenutku najžešćeg bola i nastavio bih svoj posao. A posao mi se sastojao u tome da se napijem. Viski me je dokusurio, trebalo je da pređem na vino. -Čarls Bukovski
nalio-bih-sebi-viski-u-trenutku-najeeg-bola-i-nastavio-bih-svoj-posao-a-posao-mi-se-sastojao-u-tome-da-se-napijem-viski-me-dokusurio-trebalo-da
Najveća opasnost za nas nije u tome da previsoko postavimo svoj cilj, pa da podbacimo, nego u tome da prenisko postavimo svoj cilj, te da ga ostvarimo. -Mikelanđelo Buonaroti
najvea-opasnost-za-nas-nije-u-tome-da-previsoko-postavimo-svoj-cilj-pa-da-podbacimo-nego-u-tome-da-prenisko-postavimo-svoj-cilj-te-da-ga-ostvarimo
Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora da uradi da bi bio čovek. -Semjuel Beket
najvei-posao-oveka-sastoji-se-u-tome-da-zna-sve-mora-da-uradi-da-bi-bio-ovek
Biti čovek znači sumnjati i uprkos tome nastaviti svoj put. -Paulo Koeljo
biti-ovek-znai-sumnjati-i-uprkos-tome-nastaviti-svoj-put
Ako nešto želiš da uradiš pameću, onda o tome razmišljaj noću. -Pitagora
ako-neto-eli-da-uradi-pameu-onda-o-tome-razmiljaj-nou