Ne verujem u teološkog boga koji nagrađuje dobro a kažnjava zlo.


ne-verujem-u-teolokog-boga-koji-nagrauje-dobro-a-kanjava-zlo
albert ajnstajnneverujemteolokogbogakojinagrađujedobrokažnjavazlone verujemverujem uu teološkogteološkog bogaboga kojikoji nagrađujenagrađuje dobrokažnjava zlone verujem uverujem u teološkogu teološkog bogateološkog boga kojiboga koji nagrađujekoji nagrađuje dobrodobro a kažnjavaa kažnjava zlone verujem u teološkogverujem u teološkog bogau teološkog boga kojiteološkog boga koji nagrađujeboga koji nagrađuje dobronagrađuje dobro a kažnjavadobro a kažnjava zlone verujem u teološkog bogaverujem u teološkog boga kojiu teološkog boga koji nagrađujeteološkog boga koji nagrađuje dobrokoji nagrađuje dobro a kažnjavanagrađuje dobro a kažnjava zlo

Ne verujem u teološkog Boga koji nagrađuje dobro a kažnjava zlo. -Albert Ajnštajn
ne-verujem-u-teolokog-boga-koji-nagrauje-dobro-a-kanjava-zlo
Ne mrzim čoveka koji zlo kaže, nego čoveka koji zlo misli. -Stevan Sremac
ne-mrzim-oveka-koji-zlo-kae-nego-oveka-koji-zlo-misli
Mrzi na zlo, no ne mrzi na čoveka koji čini zlo, jer je bolesnik. Ako možeš leči bolesnika, no ne ubijaj ga mržnjom svojom. -Nikolaj Velimirović
mrzi-na-zlo-no-ne-mrzi-na-oveka-koji-ini-zlo-jer-bolesnik-ako-moe-i-bolesnika-no-ne-ubijaj-ga-mrnjom-svojom