Ne verujem u teološkog Boga koji nagrađuje dobro a kažnjava zlo.


ne-verujem-u-teolokog-boga-koji-nagrauje-dobro-a-kanjava-zlo
albert ajnštajnneverujemteolokogbogakojinagrađujedobrokažnjavazlone verujemverujem uu teološkogteološkog bogaboga kojikoji nagrađujenagrađuje dobrokažnjava zlone verujem uverujem u teološkogu teološkog bogateološkog boga kojiboga koji nagrađujekoji nagrađuje dobrodobro a kažnjavaa kažnjava zlone verujem u teološkogverujem u teološkog bogau teološkog boga kojiteološkog boga koji nagrađujeboga koji nagrađuje dobronagrađuje dobro a kažnjavadobro a kažnjava zlone verujem u teološkog bogaverujem u teološkog boga kojiu teološkog boga koji nagrađujeteološkog boga koji nagrađuje dobrokoji nagrađuje dobro a kažnjavanagrađuje dobro a kažnjava zlo

Ne verujem u teološkog boga koji nagrađuje dobro a kažnjava zlo. -Albert Ajnstajn
ne-verujem-u-teolokog-boga-koji-nagrauje-dobro-a-kanjava-zlo
Boj se Boga, ali i onog koji se Boga ne boji. -Narodne poslovice
boj-se-boga-ali-i-onog-koji-se-boga-ne-boji