Ne vidim sebe kao filozofa. Oni su jezivo dosadni.


ne-vidim-sebe-kao-filozofa-oni-su-jezivo-dosadni
rej bredberinevidimsebekaofilozofaonisujezivodosadnine vidimvidim sebesebe kaokao filozofaoni susu jezivojezivo dosadnine vidim sebevidim sebe kaosebe kao filozofaoni su jezivosu jezivo dosadnine vidim sebe kaovidim sebe kao filozofaoni su jezivo dosadnine vidim sebe kao filozofa

Apsurdno je dijeliti ljude na dobre i zle. Oni su ili dosadni ili zanimljivi. -Oskar Vajld
apsurdno-dijeliti-ljude-na-dobre-i-zle-oni-su-ili-dosadni-ili-zanimljivi
Ne vidim zašto čovek ne bi trebao da bude surov kao priroda. -Adolf Hitler
ne-vidim-zato-ovek-ne-bi-trebao-da-bude-surov-kao-priroda