Ne vidim zašto čovek ne bi trebao da bude surov kao priroda.


ne-vidim-zato-ovek-ne-bi-trebao-da-bude-surov-kao-priroda
adolf hitlernevidimzatočoveknebitrebaodabudesurovkaoprirodane vidimvidim zaštozašto čovekčovek nene bibi trebaotrebao dada budebude surovsurov kaokao prirodane vidim zaštovidim zašto čovekzašto čovek nečovek ne bine bi trebaobi trebao datrebao da budeda bude surovbude surov kaosurov kao prirodane vidim zašto čovekvidim zašto čovek nezašto čovek ne bičovek ne bi trebaone bi trebao dabi trebao da budetrebao da bude surovda bude surov kaobude surov kao prirodane vidim zašto čovek nevidim zašto čovek ne bizašto čovek ne bi trebaočovek ne bi trebao dane bi trebao da budebi trebao da bude surovtrebao da bude surov kaoda bude surov kao priroda

Ako je čovek pozvan da bude čistač ulica, trebao bi to učiniti jednako kao što je Mikelanđelo slikao, Betoven komponovao ili Šekspir pisao. -Martin Luter King
ako-ovek-pozvan-da-bude-ista-ulica-trebao-bi-to-uiniti-jednako-kao-to-mikelanelo-slikao-betoven-komponovao-ili-ekspir-pisao
Ne vidim razlog zašto ovaj rat mora da se nastavi. -Adolf Hitler
ne-vidim-razlog-zato-ovaj-rat-mora-da-se-nastavi
Kad se vidim u ogledalo, razumem zašto me sve devojke mrze…i ja bih mrzila devojku koja tako dobro izgleda… ;)
kad-se-vidim-u-ogledalo-razumem-zato-me-sve-devojke-mrzei-ja-bih-mrzila-devojku-koja-tako-dobro-izgleda
Koliko bi očiju trebao imati čovek da opazi sreću koja ga okružuje? -Vilijam Šekspir
koliko-bi-oiju-trebao-imati-ovek-da-opazi-sreu-koja-ga-okruuje
Pred nosom mi je život kakav bi trebao biti, a ja se osećam kao u zatvoru. -Čarls Bukovski
pred-nosom-mi-ivot-kakav-bi-trebao-biti-a-ja-se-oseam-kao-u-zatvoru
Što više ljudi upoznajem, vidim da sam ja najbolji čovek kojeg znam :)
to-vie-ljudi-upoznajem-vidim-da-sam-ja-najbolji-ovek-kojeg-znam