Ne volim govoriti o zagrobnom životu jer imam prijatelje na obe strane.


ne-volim-govoriti-o-zagrobnom-ivotu-jer-imam-prijatelje-na-obe-strane
mark tvennevolimgovoritizagrobnomživotujerimamprijateljenaobestranene volimvolim govoritigovoriti oo zagrobnomzagrobnom životuživotu jerjer imamimam prijateljeprijatelje nana obeobe stranene volim govoritivolim govoriti ogovoriti o zagrobnomo zagrobnom životuzagrobnom životu jerživotu jer imamjer imam prijateljeimam prijatelje naprijatelje na obena obe stranene volim govoriti ovolim govoriti o zagrobnomgovoriti o zagrobnom životuo zagrobnom životu jerzagrobnom životu jer imamživotu jer imam prijateljejer imam prijatelje naimam prijatelje na obeprijatelje na obe stranene volim govoriti o zagrobnomvolim govoriti o zagrobnom životugovoriti o zagrobnom životu jero zagrobnom životu jer imamzagrobnom životu jer imam prijatelježivotu jer imam prijatelje najer imam prijatelje na obeimam prijatelje na obe strane

Nerazumljivo zna govoriti svako, ali govoriti jasno malo njih. -Galileo Galilej
nerazumljivo-zna-govoriti-svako-ali-govoriti-jasno-malo-njih
kriva sam sto te volim jos uvek snage imam….
kriva-sam-sto-te-volim-jos-uvek-snage-imam
Prilika se propusti od strane većine ljudi, jer je većinom obučena i liči na posao. -Tomas Edison
prilika-se-propusti-od-strane-veine-ljudi-jer-veinom-obuena-i-lii-na-posao
Ja znam kako se zovem, jer imam Coca-Colu. :P
ja-znam-kako-se-zovem-jer-imam-cocacolu-p