Ne volim kišu, ne volim vjetar, ne volim zimu. Nekako si jadan, kašlješ, bole te krsta, boli te duša. A ne volim ni ljetnu žegu, nisi nizašta. Ima li gdjegod na zemlji kraj gdje je uvijek proljeće?


ne-volim-kiu-ne-volim-vjetar-ne-volim-zimu-nekako-jadan-kalje-bole-te-krsta-boli-te-a-a-ne-volim-ljetnu-egu-nisi-niza-ima-li-gdjegod-na-zemlji-kraj
meša selimovićnevolimkiunevjetarzimunekakojadankaljeboletekrstabolidualjetnužegunisinizataimaligdjegodnazemljikrajgdjeuvijekproljećene volimvolim kišune volimvolim vjetarne volimvolim zimunekako sisi jadanbole tete krstaboli tete dušane volimvolim nini ljetnuljetnu žegunisi nizaštaima lili gdjegodgdjegod nana zemljizemlji krajkraj gdjegdje jeje uvijekuvijek proljećene volim kišune volim vjetarne volim zimunekako si jadanbole te krstaboli te dušaa ne volimne volim nivolim ni ljetnuni ljetnu žeguima li gdjegodli gdjegod nagdjegod na zemljina zemlji krajzemlji kraj gdjekraj gdje jegdje je uvijekje uvijek proljeće

Sandra volim te vise od svega,od sjajnog sunca i vedrog neba..volim tvoj osmeh i noge bose i tvoju kosu prepunu rose
sandra-volim-te-vise-od-svegaod-sjajnog-sunca-i-vedrog-nebavolim-tvoj-osmeh-i-noge-bose-i-tvoju-kosu-prepunu-rose
Sto vekova ću ovako da te volim, užasno da te volim, sav od paperja i sav od zla. Beži zato dok možeš. -Miroslav Mika Antić
sto-vekova-u-ovako-da-te-volim-uasno-da-te-volim-sav-od-paperja-i-sav-od-zla-bei-zato-dok-moe
Zapravo, ne volim žurke. Preferiram veče sa četiri prijatelja koji sede i večeraju. Prezirem klubove i ne volim mesta gde je buka tako glasna da ne možete da pričate sa ljudima. -Salman Rušdi
zapravo-ne-volim-urke-preferiram-vee-etiri-prijatelja-koji-sede-i-veeraju-prezirem-klubove-i-ne-volim-mesta-gde-buka-tako-glasna-da-ne-moete-da
Ne volim te, ne volim to ne mogu kriti takvoom decku ja cura ne mogu biti aaaa hahahaha :D
ne-volim-te-ne-volim-to-ne-mogu-kriti-takvoom-decku-ja-cura-ne-mogu-biti-aaaa-hahahaha-d