Ne vrijedi ostaviti ni ludom ni pametnom. Ako je pametan sam će zaraditi, ako je lud, sve će izgubiti.


ne-vrijedi-ostaviti-ludom-pametnom-ako-pametan-sam-e-zaraditi-ako-lud-sve-e-izgubiti
sergej jesenjinnevrijediostavitiludompametnomakopametansamćezaraditiakoludsveizgubitine vrijedivrijedi ostavitiostaviti nini ludomludom nini pametnomako jeje pametanpametan samsam ćeće zaraditiako jeje ludsve ćeće izgubitine vrijedi ostavitivrijedi ostaviti niostaviti ni ludomni ludom niludom ni pametnomako je pametanje pametan sampametan sam ćesam će zaraditiako je ludsve će izgubitine vrijedi ostaviti nivrijedi ostaviti ni ludomostaviti ni ludom nini ludom ni pametnomako je pametan samje pametan sam ćepametan sam će zaraditine vrijedi ostaviti ni ludomvrijedi ostaviti ni ludom niostaviti ni ludom ni pametnomako je pametan sam ćeje pametan sam će zaraditi

Znam da svi misle da sam lud, ali znate šta je najgore? Najgore je to što ja i jesam lud. -Đorđe Balašević
znam-da-svi-misle-da-sam-lud-ali-znate-najgore-najgore-to-to-ja-i-jesam-lud
Mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče. -Dositej Obradović
mudar-ovek-se-stidi-meati-u-ono-u-emu-nije-vet-a-ludom-se-ini-da-sramota-ako-svuda-svoj-nos-ne-uvue