Ne vrijedi. Poljubila sam i previše žaba, uhvatila previše miševa, sadila bundeve. Ništa ne pomaže! Miš je miš, bundeva je bundeva, nema čarolije. Bajka sa tužnim krajem zove se realnost!


ne-vrijedi-poljubila-sam-i-previe-aba-uhvatila-previe-mieva-sadila-bundeve-ni-ne-pomae-mi-mi-bundeva-bundeva-nema-arolije-bajka-nim-krajem-zove-se
milica jakovljević mir-jamnevrijedipoljubilasampreviežabauhvatilamievasadilabundevenitanepomažemimibundevabundevanemačarolijebajkatužnimkrajemzoveserealnostne vrijedipoljubila samsam ii previšepreviše žabauhvatila previšepreviše miševasadila bundeveništa nene pomažemiš jeje mišbundeva jeje bundevanema čarolijebajka sasa tužnimtužnim krajemkrajem zovezove sese realnostpoljubila sam isam i previšei previše žabauhvatila previše miševaništa ne pomažemiš je mišbundeva je bundevabajka sa tužnimsa tužnim krajemtužnim krajem zovekrajem zove sezove se realnost

Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno.
ivot-previe-kratak-da-bi-bio-shva-previe-ozbiljno
Ko se previše približi ženama, taj se oprži; ko se previše udalji, taj se smrzne. -Nemačka poslovica
ko-se-previe-priblii-enama-taj-se-opri-ko-se-previe-udalji-taj-se-smrzne
Imam previše fantazija da bih bila domaćica. Mislim da sam ja zapravo fantazija. -Merlin Monro
imam-previe-fantazija-da-bih-bila-domaica-mislim-da-sam-ja-zapravo-fantazija
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog