Ne zaboravi da je najbolja veza ona u kojoj vaša uzajamna ljubav prevazilazi vašu uzajamnu potrebu.


ne-zaboravi-da-najbolja-veza-ona-u-kojoj-vaa-uzajamna-ljubav-prevazilazi-vau-uzajamnu-potrebu
dalaj lamanezaboravidanajboljavezaonakojojvaauzajamnaljubavprevazilazivauuzajamnupotrebune zaboravizaboravi dada jeje najboljanajbolja vezaveza onaona uu kojojkojoj vašavaša uzajamnauzajamna ljubavljubav prevazilaziprevazilazi vašuvašu uzajamnuuzajamnu potrebune zaboravi dazaboravi da jeda je najboljaje najbolja vezanajbolja veza onaveza ona uona u kojoju kojoj vašakojoj vaša uzajamnavaša uzajamna ljubavuzajamna ljubav prevazilaziljubav prevazilazi vašuprevazilazi vašu uzajamnuvašu uzajamnu potrebune zaboravi da jezaboravi da je najboljada je najbolja vezaje najbolja veza onanajbolja veza ona uveza ona u kojojona u kojoj vašau kojoj vaša uzajamnakojoj vaša uzajamna ljubavvaša uzajamna ljubav prevazilaziuzajamna ljubav prevazilazi vašuljubav prevazilazi vašu uzajamnuprevazilazi vašu uzajamnu potrebune zaboravi da je najboljazaboravi da je najbolja vezada je najbolja veza onaje najbolja veza ona unajbolja veza ona u kojojveza ona u kojoj vašaona u kojoj vaša uzajamnau kojoj vaša uzajamna ljubavkojoj vaša uzajamna ljubav prevazilazivaša uzajamna ljubav prevazilazi vašuuzajamna ljubav prevazilazi vašu uzajamnuljubav prevazilazi vašu uzajamnu potrebu

Red i veza ideja jesu isti kao red i veza stvari. -Baruh de Spinoza
red-i-veza-ideja-jesu-isti-kao-red-i-veza-stvari
Ova veza je greska i nikada nece biti prava veza
ova-veza-greska-i-nikada-nece-biti-prava-veza
mrzim kad mi pukne veza, ima da je*em net ako mi samo jos jednom pukne veza. samo da me telenor ne optuzi za silovanje!.
mrzim-kad-mi-pukne-veza-ima-da-em-net-ako-mi-samo-jos-jednom-pukne-veza-samo-da-me-telenor-ne-optuzi-za-silovanje