Ne zameram kritici čak ni kada se zbog oštrine za neko vreme rastaje sa stvarnošću.


ne-zameram-kritici-ak-kada-se-zbog-otrine-za-neko-vreme-rastaje-stvarnou
vinston Čerčilnezameramkriticičakkadasezbogotrinezanekovremerastajestvarnoćune zameramzameram kriticikritici čakčak nini kadakada sese zbogzbog oštrineoštrine zaza nekoneko vremevreme rastajerastaje sasa stvarnošćune zameram kriticizameram kritici čakkritici čak ničak ni kadani kada sekada se zbogse zbog oštrinezbog oštrine zaoštrine za nekoza neko vremeneko vreme rastajevreme rastaje sarastaje sa stvarnošćune zameram kritici čakzameram kritici čak nikritici čak ni kadačak ni kada seni kada se zbogkada se zbog oštrinese zbog oštrine zazbog oštrine za nekooštrine za neko vremeza neko vreme rastajeneko vreme rastaje savreme rastaje sa stvarnošćune zameram kritici čak nizameram kritici čak ni kadakritici čak ni kada sečak ni kada se zbogni kada se zbog oštrinekada se zbog oštrine zase zbog oštrine za nekozbog oštrine za neko vremeoštrine za neko vreme rastajeza neko vreme rastaje saneko vreme rastaje sa stvarnošću

Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme. -Koko Šanel
nema-vremena-za-svakodnevnu-dosadu-postoji-vreme-za-rad-i-vreme-za-ljubav-to-ne-ostavlja-prostor-za-neko-drugo-vreme
Jedan novinar je pitao stari par: Kako ste uspeli ostati zajedno čak 65 godina? Žena je odgovorila: Mi smo rođeni u vreme kada je ono što je ...
jedan-novinar-pitao-stari-kako-ste-uspeli-ostati-zajedno-ak-65-godina-ena-odgovorila-mi-smo-roeni-u-vreme-kada-ono-to
Ako ikad ostarim, u jedno sam sigurna. Nece biti to zbog dima,kafana, niti godina. Ako ikad ostarim i sve bude bolelo – bice to zbog toga sto me na vreme ...
ako-ikad-ostarim-u-jedno-sam-sigurna-nece-biti-to-zbog-dimakafana-niti-godina-ako-ikad-ostarim-i-sve-bude-bolelo-bice-to-zbog-toga-sto-me-na-vreme
Dok god nekoga ljubimo zbog njegovih vrlina to nije ništa ozbiljno. Ali kada ga počnemo ljubiti i zbog njegovih mana, onda je to ljubav. -Ljubavne poslovice
dok-god-nekoga-ljubimo-zbog-njegovih-vrlina-to-nije-ozbiljno-ali-kada-ga-ponemo-ljubiti-i-zbog-njegovih-mana-onda-to-ljubav