Ne zanima me prošlost. Zanima me jedino budućnost jer u njoj nameravam provesti ostatak života.


ne-zanima-me-prolost-zanima-me-jedino-budunost-jer-u-njoj-nameravam-provesti-ostatak-ivota
nezanimameprolostzanimajedinobudućnostjernjojnameravamprovestiostatakživotane zanimazanima meme prošlostzanima meme jedinojedino budućnostbudućnost jerjer uu njojnjoj nameravamnameravam provestiprovesti ostatakostatak životane zanima mezanima me prošlostzanima me jedinome jedino budućnostjedino budućnost jerbudućnost jer ujer u njoju njoj nameravamnjoj nameravam provestinameravam provesti ostatakprovesti ostatak životane zanima me prošlostzanima me jedino budućnostme jedino budućnost jerjedino budućnost jer ubudućnost jer u njojjer u njoj nameravamu njoj nameravam provestinjoj nameravam provesti ostataknameravam provesti ostatak životazanima me jedino budućnost jerme jedino budućnost jer ujedino budućnost jer u njojbudućnost jer u njoj nameravamjer u njoj nameravam provestiu njoj nameravam provesti ostataknjoj nameravam provesti ostatak života

Promene su zakon života. A oni koji gledaju samo na prošlost ili sadašnjost sigurno će propustiti budućnost. -Džon F. Kenedi
promene-su-zakon-ivota-a-oni-koji-gledaju-samo-na-prolost-ili-sadanjost-sigurno-e-propustiti-budunost
Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.
ceni-vreme-jer-jedino-ono-prolazi-nepovratno-ceni-sebe-jer-ako-sebe-ne-ceni-niko-te-nee-ceniti-ceni-bezuslovnu-ljubav-jer-jedino-ona-vena