Ne znaš da li se nalaziš pred svojom drugom izgubljenom polovicom, to ne zna ni ona, ali nešto ih privlači, i potrebno je vjerovati da je to istina.


ne-zna-da-li-se-nalazi-pred-svojom-drugom-izgubljenom-polovicom-to-ne-zna-ona-ali-neto-ih-privlai-i-potrebno-vjerovati-da-to-istina
paulo koeljoneznadalisenalazipredsvojomdrugomizgubljenompolovicomtoneznaonaalinetoihprivlačipotrebnovjerovatiistinane znašznaš dada lili sese nalazišnalaziš predpred svojomsvojom drugomdrugom izgubljenomizgubljenom polovicomne znazna nini onaali neštonešto ihih privlačii potrebnopotrebno jeje vjerovativjerovati dada jene znaš daznaš da lida li seli se nalazišse nalaziš prednalaziš pred svojompred svojom drugomsvojom drugom izgubljenomdrugom izgubljenom polovicomne zna nizna ni onaali nešto ihnešto ih privlačii potrebno jepotrebno je vjerovatije vjerovati davjerovati da jeje to istinane znaš da liznaš da li seda li se nalazišli se nalaziš predse nalaziš pred svojomnalaziš pred svojom drugompred svojom drugom izgubljenomsvojom drugom izgubljenom polovicomne zna ni onaali nešto ih privlačii potrebno je vjerovatipotrebno je vjerovati daje vjerovati da jeda je to istinane znaš da li seznaš da li se nalazišda li se nalaziš predli se nalaziš pred svojomse nalaziš pred svojom drugomnalaziš pred svojom drugom izgubljenompred svojom drugom izgubljenom polovicomi potrebno je vjerovati dapotrebno je vjerovati da jevjerovati da je to istina

Teško je vjerovati, ali je istina, bio sam duboko ganut. Zato što me se jedan čovjek sjetio. Ni zbog čega, ni zbog kakve koristi, iz čista srca. -Meša Selimović
teko-vjerovati-ali-istina-bio-sam-duboko-ganut-zato-to-me-se-jedan-ovjek-sjetio-ni-zbog-ega-zbog-kakve-koristi-iz-ista-srca
Zaljubiš se jer je to tebi potrebno, a voliš jer je to potrebno nekom drugom. -Đorđe Balašević
zaljubi-se-jer-to-tebi-potrebno-a-voli-jer-to-potrebno-nekom-drugom
Nije dobro svakome vjerovati, ali nije dobro i nikome ne vjerovati. -Viktor Igo
nije-dobro-svakome-vjerovati-ali-nije-dobro-i-nikome-ne-vjerovati
Mogla je ona bez njega. Itekako je mogla. Odlično je glumila hladnokrvnost, pred svima se trudila biti ravnodušna, iako se u njoj nešto preokrene svaki put kad ga neko spomene. -Đorđe Balašević
mogla-ona-bez-njega-itekako-mogla-odlino-glumila-hladnokrvnost-pred-svima-se-trudila-biti-ravnoduna-iako-se-u-njoj-neto-preokrene-svaki-put-kad-ga
Kad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :D
kad-te-ena-neto-pita-bolje-reci-istinu-jer-budi-siguran-da-ona-ve-zna-istinu-i-da-te-samo-isprobava-d