Ne znam da li veš koji se pere na 30C, sme da se suši na 40C?


ne-znam-da-li-ve-koji-se-pere-na-30c-sme-da-se-sui-na-40c
neznamdalivekojiseperena30csmesui40cne znamznam dada lili vešveš kojikoji sese perepere nana 30csme dada sese sušisuši nana 40cne znam daznam da lida li vešli veš kojiveš koji sekoji se perese pere napere na 30csme da seda se sušise suši nasuši na 40cne znam da liznam da li vešda li veš kojili veš koji seveš koji se perekoji se pere nase pere na 30csme da se sušida se suši nase suši na 40cne znam da li vešznam da li veš kojida li veš koji seli veš koji se pereveš koji se pere nakoji se pere na 30csme da se suši nada se suši na 40c

Šampon, omekšivač, pasta za zube, prašak za veš … literatura za čitanje u wc-u! xD
ampon-omekiva-pasta-za-zube-praak-za-ve-literatura-za-itanje-u-wcu-xd
Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti. -Poslovice korisnika
svako-u-svom-srcu-ima-izvor-gdje-vri-dobrota-sve-dok-ovjek-ne-poini-grijeh-jer-tada-se-izvor-polahko-sui-a-kada-se-skroz-osui-samo-ga-iskreno
Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam. -Vil Smit
znam-ko-sam-znam-u-verujem-i-to-sve-to-potrebno-da-znam
Mozda ne znam matematiku al zato znam posteno da se oduzmem xD
mozda-ne-znam-matematiku-al-zato-znam-posteno-da-se-oduzmem-xd