Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade.


ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade
ivo andrićneznamzatosevitolikouzbuđujetezbogonogatoljudipiuŠtasvetopremaonomemisleradesusposobnidauradene znamznam zaštozašto sese vivi tolikotoliko uzbuđujeteuzbuđujete zbogzbog onogaonoga štošto ljudiljudi pišuje sveprema onomeonome štošto mislemisle ii štošto radei štošto susu sposobnisposobni dada uradene znam zaštoznam zašto sezašto se vise vi tolikovi toliko uzbuđujetetoliko uzbuđujete zboguzbuđujete zbog onogazbog onoga štoonoga što ljudišto ljudi pišuŠta je svesve to premaprema onome štoonome što mislešto misle imisle i štoi što radei što sušto su sposobnisu sposobni dasposobni da uradene znam zašto seznam zašto se vizašto se vi tolikose vi toliko uzbuđujetevi toliko uzbuđujete zbogtoliko uzbuđujete zbog onogauzbuđujete zbog onoga štozbog onoga što ljudionoga što ljudi pišuje sve to premasve to prema onomeprema onome što misleonome što misle išto misle i štomisle i što radei što su sposobništo su sposobni dasu sposobni da uradene znam zašto se viznam zašto se vi tolikozašto se vi toliko uzbuđujetese vi toliko uzbuđujete zbogvi toliko uzbuđujete zbog onogatoliko uzbuđujete zbog onoga štouzbuđujete zbog onoga što ljudizbog onoga što ljudi pišuŠta je sve to premaje sve to prema onomesve to prema onome štoprema onome što misle ionome što misle i štošto misle i što radei što su sposobni dašto su sposobni da urade

Ljudi nikada nemaju grižu savesti zbog onoga što nameravaju da urade! -Volter
ljudi-nikada-nemaju-griu-savesti-zbog-onoga-to-nameravaju-da-urade
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste. -Merlin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Šta vi mislite da treba da izaberem: da budem ljut na Boga zbog onoga što ja nemam ili da mu budem zahvalan za ono što vi imate? -Nik Vujičić
vi-mislite-da-treba-da-izaberem-da-budem-ljut-na-boga-zbog-onoga-to-ja-nemam-ili-da-mu-budem-zahvalan-za-ono-to-vi-imate
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste. -Merilin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti. -Fernando Pessoa
napor-sve-tei-nada-sve-sporija-razilaenje-izmeu-onoga-to-jesam-i-onoga-to-sam-pretpostavljao-da-mogu-biti-sve-vea-u-noi-moje-duboke-ispraznosti