Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan.


ne-znamo-emo-sobom-u-ovom-kratkom-ivotu-a-elimo-jo-jedan-koji-e-biti-vean
anatol fransneznamotaćemosobomovomkratkomživotuželimojojedankojićebitivečanne znamoznamo štašta ćemoćemo sasa sobomsobom uu ovomovom kratkomkratkom životuželimo jošjoš jedanjedan kojikoji ćeće bitibiti večanne znamo štaznamo šta ćemošta ćemo saćemo sa sobomsa sobom usobom u ovomu ovom kratkomovom kratkom životua želimo jošželimo još jedanjoš jedan kojijedan koji ćekoji će bitiće biti večanne znamo šta ćemoznamo šta ćemo sašta ćemo sa sobomćemo sa sobom usa sobom u ovomsobom u ovom kratkomu ovom kratkom životua želimo još jedanželimo još jedan kojijoš jedan koji ćejedan koji će bitikoji će biti večanne znamo šta ćemo saznamo šta ćemo sa sobomšta ćemo sa sobom ućemo sa sobom u ovomsa sobom u ovom kratkomsobom u ovom kratkom životua želimo još jedan kojiželimo još jedan koji ćejoš jedan koji će bitijedan koji će biti večan

Učenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put. -Dogen
uenici-bi-trebalo-da-cene-svaki-trenutak-ivota-ovaj-ivot-poput-rose-i-brzo-nestaje-vreme-brzo-prolazi-u-ovom-naem-kratkom-ivotu-izbegavajte-bavljenje
Da mogu biti njeeen, još samo jedan tren, na sve bih pristao. Nikog u životu nisam tako volio :)
da-mogu-biti-njeeen-jo-samo-jedan-tren-na-sve-bih-pristao-nikog-u-ivotu-nisam-tako-volio
Ako i znamo gde smo se rodili, ne znamo gde ćemo umreti. -Narodne poslovice
ako-i-znamo-gde-smo-se-rodili-ne-znamo-gde-emo-umreti
Kada misliš da ne možeš, još jedan pokušaj će biti upravo onaj koji će promeniti nešto. -Silvester Stalone
kada-misli-da-ne-moe-jo-jedan-pokuaj-e-biti-upravo-onaj-koji-e-promeniti-neto