Ne zoveš je, ona razume. Ne pišeš joj, ona razume. Nemaš vremena za nju, ona razume. Ako je vidiš s nekim drugim, trebaš razumeti.


ne-zove-ona-razume-ne-pie-joj-ona-razume-nema-vremena-za-nju-ona-razume-ako-vidi-s-nekim-drugim-treba-razumeti
nezoveonarazumepiejojnemavremenazanjuakovidinekimdrugimtrebarazumetine zovešzoveš jeona razumene pišešpišeš jojona razumenemaš vremenavremena zaza njuona razumeako jeje vidišvidiš ss nekimnekim drugimtrebaš razumetine zoveš jene pišeš jojnemaš vremena zavremena za njuako je vidišje vidiš svidiš s nekims nekim drugimnemaš vremena za njuako je vidiš sje vidiš s nekimvidiš s nekim drugimako je vidiš s nekimje vidiš s nekim drugim

Ne javljas se,on razume,ne zoves ga,on razume…Prevario te,da li ces razumeti???Celi život se za nešto borimo, a država nas ne razume, tačnije, razume nas tek kad je kasno. Država je perpetuum mobile, ona se okreće sama od sebe i ima vlastitu energiju, od Aristofana do danas se bit države nije previše promenila.Jedna žena razume kada joj je neki muškarac važan. Da li su i oni sposobni za tu vrstu razumevanja?Ako čovek ne razume drugu osobu, on će težiti da je smatra budalom.Poznajem ja nju mnogo bolje nego ona sebe. Nije ona toliko dobra koliko se čini prijatelju veruj mi. Dapače.Čak Noris razume žene …