Ne zovi ni jednog čoveka srećnim pre nego što umre.


ne-zovi-jednog-oveka-srenim-pre-nego-to-umre
eshilnezovijednogčovekasrećnimprenegotoumrene zovizovi nini jednogjednog čovekačoveka srećnimsrećnim prepre negonego štošto umrene zovi nizovi ni jednogni jednog čovekajednog čoveka srećnimčoveka srećnim presrećnim pre negopre nego štonego što umrene zovi ni jednogzovi ni jednog čovekani jednog čoveka srećnimjednog čoveka srećnim prečoveka srećnim pre negosrećnim pre nego štopre nego što umrene zovi ni jednog čovekazovi ni jednog čoveka srećnimni jednog čoveka srećnim prejednog čoveka srećnim pre negočoveka srećnim pre nego štosrećnim pre nego što umre

Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje.Ne trošite novac pre nego što ga zaradite.Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života.Ne treba povezivati glavu pre nego što je ona razbijena.Moraš da očekuješ stvari od sebe pre nego što ih uradiš.Sedam puta proveri jezik pre nego što počneš da govoriš