Nebesa lete iznad tebe pokazujući ti svoju slavu, a tvoje oči su još uvijek uprte u zemlju!


nebesa-lete-iznad-tebe-pokazujui-ti-svoju-slavu-a-tvoje-oi-su-jo-uvijek-uprte-u-zemlju
dante aligijerinebesaleteiznadtebepokazujućitisvojuslavutvojeočisujouvijekuprtezemljunebesa letelete iznadiznad tebetebe pokazujućipokazujući titi svojusvoju slavutvoje očioči susu jošjoš uvijekuvijek uprteuprte uu zemljunebesa lete iznadlete iznad tebeiznad tebe pokazujućitebe pokazujući tipokazujući ti svojuti svoju slavua tvoje očitvoje oči suoči su jošsu još uvijekjoš uvijek uprteuvijek uprte uuprte u zemljunebesa lete iznad tebelete iznad tebe pokazujućiiznad tebe pokazujući titebe pokazujući ti svojupokazujući ti svoju slavua tvoje oči sutvoje oči su jošoči su još uvijeksu još uvijek uprtejoš uvijek uprte uuvijek uprte u zemljunebesa lete iznad tebe pokazujućilete iznad tebe pokazujući tiiznad tebe pokazujući ti svojutebe pokazujući ti svoju slavua tvoje oči su joštvoje oči su još uvijekoči su još uvijek uprtesu još uvijek uprte ujoš uvijek uprte u zemlju

Molim sve nafurane devojke da se spuste na zemlju, jer krave ne lete!!! O.o
molim-sve-nafurane-devojke-da-se-spuste-na-zemlju-jer-krave-ne-lete-oo
Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja! -Arčibald Rajs
koliko-ste-samo-linih-i-jo-gore-koliko-ste-gubitaka-po-svoju-zemlju-podneli-zbog-tog-olakog-dangubljenja
Cilj rata nije da umreš za svoju zemlju, nego da onaj drugi bednik umre za svoju. -Džordž Smit Paton
cilj-rata-nije-da-umre-za-svoju-zemlju-nego-da-onaj-drugi-bednik-umre-za-svoju
Nikad ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Što znači da uvijek o tebi pričaju gori od tebe. Ne zaboravi to.
nikad-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-to-znai-da-uvijek-o-tebi-priaju-gori-od-tebe-ne-zaboravi-to