Nebo ne može imati dva sunca niti zemlja dva gospodara.


nebo-ne-moe-imati-dva-sunca-niti-zemlja-dva-gospodara
aleksandar velikinebonemožeimatidvasuncanitizemljagospodaranebo nene možemože imatiimati dvadva suncasunca nitiniti zemljazemlja dvadva gospodaranebo ne možene može imatimože imati dvaimati dva suncadva sunca nitisunca niti zemljaniti zemlja dvazemlja dva gospodaranebo ne može imatine može imati dvamože imati dva suncaimati dva sunca nitidva sunca niti zemljasunca niti zemlja dvaniti zemlja dva gospodaranebo ne može imati dvane može imati dva suncamože imati dva sunca nitiimati dva sunca niti zemljadva sunca niti zemlja dvasunca niti zemlja dva gospodara

Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…
daljina-moe-razdvojiti-dva-tela-ali-ne-i-dva-srca-koja-se-vole
Niko ne može imati dva lica. Jedno za sebe, drugo za druge, a da se na kraju ne upita: Koje je pravo?
niko-ne-moe-imati-dva-lica-jedno-za-sebe-drugo-za-druge-a-da-se-na-kraju-ne-upita-koje-pravo
Postoje dva sveta između kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma, dva strašna sveta osuđena na večiti rat u hiljadu oblika. -Ivo Andric
postoje-dva-sveta-izmeu-kojih-nema-i-ne-moe-biti-pravog-dodira-mogunosti-sporazuma-dva-strana-sveta-osuena-na-veiti-rat-u-hiljadu-oblika
Kao što se dva jednaka magnetna pola odbijaju, tako se i dva ista spola ne sabiraju. -Poslovice korisnika
kao-to-se-dva-jednaka-magnetna-pola-odbijaju-tako-se-i-dva-ista-spola-ne-sabiraju
Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati. -Epiktet
ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati