Nebo porumeni pa siđe na zemlju; ima ga za svakog, za bogata i za siromaha, za sultana i za roba i apsenika.


nebo-porumeni-pa-e-na-zemlju-ima-ga-za-svakog-za-bogata-i-za-siromaha-za-sultana-i-za-roba-i-apsenika
ivo andrićneboporumenipasiđenazemljuimagazasvakogbogatasiromahasultanarobaapsenikanebo porumeniporumeni papa siđesiđe nana zemljuima gaga zaza svakogza bogatabogata ii zaza siromahaza sultanasultana ii zaza robaroba ii apsenikanebo porumeni paporumeni pa siđepa siđe nasiđe na zemljuima ga zaga za svakogza bogata ibogata i zai za siromahaza sultana isultana i zai za robaza roba iroba i apsenikanebo porumeni pa siđeporumeni pa siđe napa siđe na zemljuima ga za svakogza bogata i zabogata i za siromahaza sultana i zasultana i za robai za roba iza roba i apsenikanebo porumeni pa siđe naporumeni pa siđe na zemljuza bogata i za siromahaza sultana i za robasultana i za roba ii za roba i apsenika

Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu. -Halil Džubran
oni-vele-meni-ako-vidi-roba-gde-spava-ne-budi-ga-jer-moda-sanja-o-slobodi-ja-velim-njima-ako-vidite-roba-gde-spava-probudite-ga-i-objasnite-mu-slobodu
Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja. -Kazanova
ona-koja-bogata-duhom-nema-novaca-ona-koja-ima-novaca-siromana-duhom-zbog-toga-sam-ostao-neenja
Izjašnjavanje se dalje čuje od svakog dela. Izjašnjavanja se štampaju na prvim stranama, a informacije o novim delima negde u uglu, ako ima mesta. -Matija Bećković
izjanjavanje-se-dalje-uje-od-svakog-dela-izjanjavanja-se-tampaju-na-prvim-stranama-a-informacije-o-novim-delima-negde-u-uglu-ako-ima-mesta
Nebo ne može imati dva sunca niti zemlja dva gospodara. -Aleksandar Veliki
nebo-ne-moe-imati-dva-sunca-niti-zemlja-dva-gospodara