Nedovoljno zapažanje samo je oblik neznanja i uzrok mnogim nastranim ispadima i trijumfu ludih ideja.


nedovoljno-zapaanje-samo-oblik-neznanja-i-uzrok-mnogim-nastranim-ispadima-i-trijumfu-ludih-ideja
nikola teslanedovoljnozapažanjesamooblikneznanjauzrokmnogimnastranimispadimatrijumfuludihidejanedovoljno zapažanjezapažanje samosamo jeje oblikoblik neznanjaneznanja ii uzrokuzrok mnogimmnogim nastranimnastranim ispadimaispadima ii trijumfutrijumfu ludihludih idejanedovoljno zapažanje samozapažanje samo jesamo je oblikje oblik neznanjaoblik neznanja ineznanja i uzroki uzrok mnogimuzrok mnogim nastranimmnogim nastranim ispadimanastranim ispadima iispadima i trijumfui trijumfu ludihtrijumfu ludih idejanedovoljno zapažanje samo jezapažanje samo je obliksamo je oblik neznanjaje oblik neznanja ioblik neznanja i uzrokneznanja i uzrok mnogimi uzrok mnogim nastranimuzrok mnogim nastranim ispadimamnogim nastranim ispadima inastranim ispadima i trijumfuispadima i trijumfu ludihi trijumfu ludih idejanedovoljno zapažanje samo je oblikzapažanje samo je oblik neznanjasamo je oblik neznanja ije oblik neznanja i uzrokoblik neznanja i uzrok mnogimneznanja i uzrok mnogim nastranimi uzrok mnogim nastranim ispadimauzrok mnogim nastranim ispadima imnogim nastranim ispadima i trijumfunastranim ispadima i trijumfu ludihispadima i trijumfu ludih ideja

Pre sam žudeo za mnogim, mnogim stvarima, a sada imam samo jednu želju, a to je da se rešim od svih svojih starih žudnji. -Džon Kliz
pre-sam-udeo-za-mnogim-mnogim-stvarima-a-sada-imam-samo-jednu-elju-a-to-da-se-reim-od-svih-svojih-starihudnji
Ja nikada nisam vidio kontradikciju između ideja koje zastupam i ideja tog simbola, te fascinantne osobe, Isusa Hrista. -Fidel Kastro
ja-nikada-nisam-vidio-kontradikciju-izmeu-ideja-koje-zastupam-i-ideja-tog-simbola-te-fascinantne-osobe-isusa-hrista
Ja nikada nisam vidio kontradikciju između ideja koje zastupam i ideja tog simbola, te fascinantne osobe, Isusa Krista. -Fidel Kastro
ja-nikada-nisam-vidio-kontradikciju-izmeu-ideja-koje-zastupam-i-ideja-tog-simbola-te-fascinantne-osobe-isusa-krista
Ljepota je samo drugi oblik genijalnosti, savršenija, svakako, od genijalnosti jer joj ne trebaju nikakva objašnjenja. -Oskar Vajld
ljepota-samo-drugi-oblik-genijalnosti-savrenija-svakako-od-genijalnosti-jer-joj-ne-trebaju-nikakva-objanjenja