Nećeš joj biti prvi muškarac, ni poslednji ili jedini. Volela je pre tebe i verovatno će voleti posle. Ali ako te sada voli, zar je bilo šta drugo bitno? ...


nee-joj-biti-prvi-mukarac-poslednji-ili-jedini-volela-pre-tebe-i-verovatno-e-voleti-posle-ali-ako-te-sada-voli-zar-bilo-drugo-bitno
nećejojbitiprvimukaracposlednjiilijedinivolelapretebeverovatnoćevoletiposlealiakotesadavolizarbilotadrugobitnonećeš jojjoj bitibiti prviprvi muškaracni poslednjiposlednji iliili jedinivolela jeje prepre tebetebe ii verovatnoverovatno ćeće voletivoleti posleali akoako tete sadasada volizar jeje bilobilo štašta drugodrugo bitnonećeš joj bitijoj biti prvibiti prvi muškaracni poslednji iliposlednji ili jedinivolela je preje pre tebepre tebe itebe i verovatnoi verovatno ćeverovatno će voletiće voleti posleali ako teako te sadate sada volizar je biloje bilo štabilo šta drugošta drugo bitno

Za mene, muzika je zabava-šta drugo može biti? Zapravo, to je jedini jezik za koji znam da je univerzalan.Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli.Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.Svaki muškarac želi da bude prvi nekoj ženi, a nijedan ne želi da bude poslednji :)Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja. Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi.Nije bilo moderno prvi se javljati devojci. Moj drug je propustio nekoliko dana, pa nedelju, pa nekoliko nedelja. Onda više nije znao šta bi joj rekao.