Neće ono što si učinio u prošlom životu uticati na tvoju sadašnjost, već će ono što činiš sada iskupiti tvoju prošlost, i logično promeniti budućnost.


nee-ono-to-uinio-u-prolom-ivotu-uticati-na-tvoju-sadanjost-ve-e-ono-to-ini-sada-iskupiti-tvoju-prolost-i-logino-promeniti-budunost
paulo koeljonećeonotoučinioprolomživotuuticatinatvojusadanjostveććečinisadaiskupitiprolostlogičnopromenitibudućnostneće onoono štošto sisi učinioučinio uu prošlomprošlom životuživotu uticatiuticati nana tvojutvoju sadašnjostveć ćeće onoono štošto činiščiniš sadasada iskupitiiskupiti tvojutvoju prošlosti logičnologično promenitipromeniti budućnostneće ono štoono što sišto si učiniosi učinio uučinio u prošlomu prošlom životuprošlom životu uticatiživotu uticati nauticati na tvojuna tvoju sadašnjostveć će onoće ono štoono što činiššto činiš sadačiniš sada iskupitisada iskupiti tvojuiskupiti tvoju prošlosti logično promenitilogično promeniti budućnost

Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati
Ljudi će se uvjeriti u tvoje argumente, tvoju iskrenost i tvoju ozbiljnost jedino sa tvojom - smrti. -Alber Kami
ljudi-e-se-uvjeriti-u-tvoje-argumente-tvoju-iskrenost-i-tvoju-ozbiljnost-jedino-tvojom-smrti
Historičar i romanopisac međusobno razmjenjuju istine, izmišljotine i laži. Jedan da bi oživio ono što više ne postoji, a drugi da bi učinio uvjerljivim ono što nikada nije ni postojalo. -Antoine de Rivarol
historiar-i-romanopisac-meusobno-razmjenjuju-istine-izmiljotine-i-i-jedan-da-bi-oivio-ono-to-vie-ne-postoji-a-drugi-da-bi-uinio-uvjerljivim-ono-to
Tajna uspeha u životu nije da čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi. -Vinston Čerčil
tajna-uspeha-u-ivotu-nije-da-ovek-radi-ono-to-voli-ve-da-voli-ono-to-radi