Nećeš uspeti shvatiti starca sve dok i sam jednom ne ostariš.


nee-uspeti-shvatiti-starca-sve-dok-i-sam-jednom-ne-ostari
armenske poslovicenećeuspetishvatitistarcasvedoksamjednomneostarinećeš uspetiuspeti shvatitishvatiti starcastarca svesve dokdok ii samsam jednomjednom nene ostarišnećeš uspeti shvatitiuspeti shvatiti starcashvatiti starca svestarca sve doksve dok idok i sami sam jednomsam jednom nejednom ne ostarišnećeš uspeti shvatiti starcauspeti shvatiti starca sveshvatiti starca sve dokstarca sve dok isve dok i samdok i sam jednomi sam jednom nesam jednom ne ostarišnećeš uspeti shvatiti starca sveuspeti shvatiti starca sve dokshvatiti starca sve dok istarca sve dok i samsve dok i sam jednomdok i sam jednom nei sam jednom ne ostariš

I još jednom je nežno, krišom zagrizla usnicu, i rekla:  Nije važno, ti nikad nećeš shvatiti  .I još jednom je nežno, krišom zagrizla usnicu, i rekla: '' Nije važno, ti nikad nećeš shvatiti I kada jednom odlučim da odem, neće mi nedostajati tvoj osmeh, ni glas, ni pogled. Nećeš mi ti nedostajati. Nedostajaću sebi onakav kakvog si me ti činila.Ja nisam bolesna. Ja sam slomljena. Ali sretna sam sve dok mogu slikati.Najbitnija stvar je obavestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Ja nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolji tim jednom ili dva puta. Ovde sam da bih bio najbolji uvek. Jednom sam se zavetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve.koliko god se trudio nikada neces uspeti,potrebno je samo malo da bi moju ljubav dobiti,ne krivi sebe jer neces uspeti mene nikad neces osvoiti:-(…