Nećeš uspeti shvatiti starca sve dok i sam jednom ne ostariš.


nee-uspeti-shvatiti-starca-sve-dok-i-sam-jednom-ne-ostari
armenske poslovicenećeuspetishvatitistarcasvedoksamjednomneostarinećeš uspetiuspeti shvatitishvatiti starcastarca svesve dokdok ii samsam jednomjednom nene ostarišnećeš uspeti shvatitiuspeti shvatiti starcashvatiti starca svestarca sve doksve dok idok i sami sam jednomsam jednom nejednom ne ostarišnećeš uspeti shvatiti starcauspeti shvatiti starca sveshvatiti starca sve dokstarca sve dok isve dok i samdok i sam jednomi sam jednom nesam jednom ne ostarišnećeš uspeti shvatiti starca sveuspeti shvatiti starca sve dokshvatiti starca sve dok istarca sve dok i samsve dok i sam jednomdok i sam jednom nei sam jednom ne ostariš

I kada jednom odlučim da odem, neće mi nedostajati tvoj osmeh, ni glas, ni pogled. Nećeš mi ti nedostajati. Nedostajaću sebi onakav kakvog si me ti činila. -Đorđe Balašević
i-kada-jednom-odluim-da-odem-nee-mi-nedostajati-tvoj-osmeh-glas-pogled-nee-mi-ti-nedostajati-nedostajau-sebi-onakav-kakvog-me-ti-inila
Ja nisam bolesna. Ja sam slomljena. Ali sretna sam sve dok mogu slikati. -Frida Kalo
ja-nisam-bolesna-ja-sam-slomljena-ali-sretna-sam-sve-dok-mogu-slikati
koliko god se trudio nikada neces uspeti,potrebno je samo malo da bi moju ljubav dobiti,ne krivi sebe jer neces uspeti mene nikad neces osvoiti:-(…
koliko-god-se-trudio-nikada-neces-uspetipotrebno-samo-malo-da-bi-moju-ljubav-dobitine-krivi-sebe-jer-neces-uspeti-mene-nikad-neces-osvoiti