Neka žena je ružna samo kad nema drugog izbora.


neka-ena-runa-samo-kad-nema-drugog-izbora
kurt tucholskynekaženaružnasamokadnemadrugogizboraneka ženažena jeje ružnaružna samosamo kadkad nemanema drugogdrugog izboraneka žena ježena je ružnaje ružna samoružna samo kadsamo kad nemakad nema drugognema drugog izboraneka žena je ružnažena je ružna samoje ružna samo kadružna samo kad nemasamo kad nema drugogkad nema drugog izboraneka žena je ružna samožena je ružna samo kadje ružna samo kad nemaružna samo kad nema drugogsamo kad nema drugog izbora

Jedini način da žena bude verna jeste: da bude zaljubljena ili ružna. -Monteskje
jedini-nain-da-ena-bude-verna-jeste-da-bude-zaljubljena-ili-runa
Činilo se da čovek ima samo dva izbora - živeti u užasu ili biti propalica. -Čarls Bukovski
inilo-se-da-ovek-ima-samo-dva-izbora-iveti-u-uasu-ili-biti-propalica
Čoveku je potrebno mnogo žena samo kad nijedna od njih ne valja. -Čarls Bukovski
oveku-potrebno-mnogo-ena-samo-kad-nijedna-od-njih-ne-valja