Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno.


neka-se-niko-ne-boji-nepoznatog-jer-svaki-ovjek-sposoban-da-osvoji-sve-ono-to-eli-i-to-mu-potrebno
paulo koeljonekasenikonebojinepoznatogjersvakičovjeksposobandaosvojisveonotoželimupotrebnoneka sese nikoniko nene bojiboji nepoznatogjer svakisvaki čovjekčovjek jeje sposobansposoban dada osvojiosvoji svesve onoono štošto želiželi ii štošto mumu jeje potrebnoneka se nikose niko neniko ne bojine boji nepoznatogjer svaki čovjeksvaki čovjek ječovjek je sposobanje sposoban dasposoban da osvojida osvoji sveosvoji sve onosve ono štoono što želišto želi iželi i štoi što mušto mu jemu je potrebnoneka se niko nese niko ne bojiniko ne boji nepoznatogjer svaki čovjek jesvaki čovjek je sposobančovjek je sposoban daje sposoban da osvojisposoban da osvoji sveda osvoji sve onoosvoji sve ono štosve ono što želiono što želi išto želi i štoželi i što mui što mu ješto mu je potrebnoneka se niko ne bojise niko ne boji nepoznatogjer svaki čovjek je sposobansvaki čovjek je sposoban dačovjek je sposoban da osvojije sposoban da osvoji svesposoban da osvoji sve onoda osvoji sve ono štoosvoji sve ono što želisve ono što želi iono što želi i štošto želi i što muželi i što mu jei što mu je potrebno

Neka svako nađe ono što želi, (jer) svima se isto ne mili: ovaj skuplja trnje, a onaj bere ruže. -Latinske poslovice
neka-svako-nae-ono-to-eli-jer-svima-se-isto-ne-mili-ovaj-skuplja-trnje-a-onaj-bere-rue
Sve ono što je odista potrebno telu lako može da se nabavi. Teško se nabavlja ono što nije potrebno. -Lav Tolstoj
sve-ono-to-odista-potrebno-telu-lako-moe-da-se-nabavi-teko-se-nabavlja-ono-to-nije-potrebno
Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan-Žak Ruso
sloboda-ovjeka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan Žak Ruso
sloboda-oveka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli