Neka svako nađe ono što želi, (jer) svima se isto ne mili: ovaj skuplja trnje, a onaj bere ruže.


neka-svako-nae-ono-to-eli-jer-svima-se-isto-ne-mili-ovaj-skuplja-trnje-a-onaj-bere-rue
latinske poslovicenekasvakonađeonotoželijersvimaseistonemiliovajskupljatrnjeonajbereruženeka svakosvako nađenađe onoono štošto želi(jer) svimasvima sese istoisto nene miliovaj skupljaskuplja trnjeonaj berebere ruženeka svako nađesvako nađe ononađe ono štoono što želi(jer) svima sesvima se istose isto neisto ne miliovaj skuplja trnjea onaj bereonaj bere ruženeka svako nađe onosvako nađe ono štonađe ono što želi(jer) svima se istosvima se isto nese isto ne milia onaj bere ruženeka svako nađe ono štosvako nađe ono što želi(jer) svima se isto nesvima se isto ne mili

Ima ih što plaču što ruže imaju trnje. Ti se veseli što trnje ima ruže. -Konfučije
ima-ih-to-plau-to-rue-imaju-trnje-ti-se-veseli-to-trnje-ima-rue
Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno. -Paulo Koeljo
neka-se-niko-ne-boji-nepoznatog-jer-svaki-ovjek-sposoban-da-osvoji-sve-ono-to-eli-i-to-mu-potrebno
Nemoj se srditi što ružin grm nosi trnje, nego se raduj što trnov grm nosi ruže. -Ljubavne poslovice
nemoj-se-srditi-to-ruin-grm-nosi-trnje-nego-se-raduj-to-trnov-grm-nosi-rue
Lud je onaj koji se želi odreći onoga što ima, nadajući se da će dobiti ono što nema -Ezop
lud-onaj-koji-se-eli-odrei-onoga-to-ima-nadajui-se-da-e-dobiti-ono-to-nema
Lud je onaj koji se želi odreći onoga što ima, nadajući se da će dobiti ono što nema. -Ezop
lud-onaj-koji-se-eli-odrei-onoga-to-ima-nadajui-se-da-e-dobiti-ono-to-nema
Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli