Neka ti smrt, progonstvo i sve ostale nedaće koje ti izgledaju užasne, stalno budu pred očima, a posebno smrt, i ti onda ništa nećeš želeti suviše vatreno.


neka-ti-smrt-progonstvo-i-sve-ostale-nedae-koje-ti-izgledaju-uasne-stalno-budu-pred-oima-a-posebno-smrt-i-ti-onda-nee-eleti-suvie-vatreno
epiktetnekatismrtprogonstvosveostalenedaćekojeizgledajuužasnestalnobudupredočimaposebnoondanitanećeželetisuvievatrenoneka titi smrtprogonstvo ii svesve ostaleostale nedaćenedaće kojekoje titi izgledajuizgledaju užasnestalno budubudu predpred očimaposebno smrti titi ondaonda ništaništa nećešnećeš želetiželeti suvišesuviše vatrenoneka ti smrtprogonstvo i svei sve ostalesve ostale nedaćeostale nedaće kojenedaće koje tikoje ti izgledajuti izgledaju užasnestalno budu predbudu pred očimaa posebno smrti ti ondati onda ništaonda ništa nećešništa nećeš želetinećeš želeti suvišeželeti suviše vatreno

Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.Život je stanje aktivnosti koje stalno teži ka smrti i primiče joj se lagano i postupno; a smrt je rešenje te duge bolesti koja se naziva život.Jedna smrt je tragedija; smrt miliona je statistika.Zabrani predskazanja i kloni se praznovjernih misli.Tek onda, sve dok ti ne dođe smrt, nijednog belaja se ne trebaš bojati.Kada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.Kad je bolest smrtna, onda je sama smrt lek.