Neka ti smrt, progonstvo i sve ostale nedaće koje ti izgledaju užasne, stalno budu pred očima, a posebno smrt, i ti onda ništa nećeš želeti suviše vatreno.


neka-ti-smrt-progonstvo-i-sve-ostale-nedae-koje-ti-izgledaju-uasne-stalno-budu-pred-oima-a-posebno-smrt-i-ti-onda-nee-eleti-suvie-vatreno
epiktetnekatismrtprogonstvosveostalenedaćekojeizgledajuužasnestalnobudupredočimaposebnoondanitanećeželetisuvievatrenoneka titi smrtprogonstvo ii svesve ostaleostale nedaćenedaće kojekoje titi izgledajuizgledaju užasnestalno budubudu predpred očimaposebno smrti titi ondaonda ništaništa nećešnećeš želetiželeti suvišesuviše vatrenoneka ti smrtprogonstvo i svei sve ostalesve ostale nedaćeostale nedaće kojenedaće koje tikoje ti izgledajuti izgledaju užasnestalno budu predbudu pred očimaa posebno smrti ti ondati onda ništaonda ništa nećešništa nećeš želetinećeš želeti suvišeželeti suviše vatreno

Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju. -Nikolaj Velimirović
neka-ti-svi-ljudi-koje-sretne-budu-ive-slike-onoga-dobra-i-zla-koje-u-tebi-zadravaj-se-mislima-i-ljubavlju-stalno-na-dobrim-slikama-da-bi-i-ti-postao
Život je stanje aktivnosti koje stalno teži ka smrti i primiče joj se lagano i postupno; a smrt je rešenje te duge bolesti koja se naziva život. -Ivo Andrić
ivot-stanje-aktivnosti-koje-stalno-tei-ka-smrti-i-primie-joj-se-lagano-i-postupno-a-smrt-reenje-te-duge-bolesti-koja-se-naziva-ivot
Zabrani predskazanja i kloni se praznovjernih misli.Tek onda, sve dok ti ne dođe smrt, nijednog belaja se ne trebaš bojati. -Sun Tzu
zabrani-predskazanja-i-kloni-se-praznovjernih-mislitek-onda-sve-dok-ti-ne-doe-smrt-nijednog-belaja-se-ne-treba-bojati