Neka ti volja ne galami, ako ti moć može samo šaptati.


neka-ti-volja-ne-galami-ako-ti-mo-moe-samo-aptati
engleske poslovicenekativoljanegalamiakomoćmožesamoaptatineka titi voljavolja nene galamiako titi moćmoć možemože samosamo šaptatineka ti voljati volja nevolja ne galamiako ti moćti moć možemoć može samomože samo šaptatineka ti volja neti volja ne galamiako ti moć možeti moć može samomoć može samo šaptatineka ti volja ne galamiako ti moć može samoti moć može samo šaptati

Dobra volja ako nije prosvijećena, može učiniti isto toliko zla, koliko i samo zlo. -Albert Kami
dobra-volja-ako-nije-prosvijeena-moe-uiniti-isto-toliko-zla-koliko-i-samo-zlo
Zuto ili belo ponestaje mi volja sta je u zivotu bitno ako nije boja
zuto-ili-belo-ponestaje-mi-volja-sta-u-zivotu-bitno-ako-nije-boja
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi