Neka um tvoj uvek budan bude! Duhovni san brat je stvarne smrti.


neka-um-tvoj-uvek-budan-bude-duhovni-san-brat-stvarne-smrti
pitagoranekaumtvojuvekbudanbudeduhovnisanbratstvarnesmrtineka umum tvojtvoj uvekuvek budanbudan budeduhovni sansan bratbrat jeje stvarnestvarne smrtineka um tvojum tvoj uvektvoj uvek budanuvek budan budeduhovni san bratsan brat jebrat je stvarneje stvarne smrtineka um tvoj uvekum tvoj uvek budantvoj uvek budan budeduhovni san brat jesan brat je stvarnebrat je stvarne smrtineka um tvoj uvek budanum tvoj uvek budan budeduhovni san brat je stvarnesan brat je stvarne smrti

Neka ti udica bude uvek bačena. U jezeru u kojem najmanje očekuješ, pojaviće se riba. -Ovidije
neka-ti-udica-bude-uvek-baena-u-jezeru-u-kojem-najmanje-oekuje-pojavie-se-riba
Do pete godine dete je tvoj gospodar, do desete tvoj sluga, od desete do petnaeste tvoj saveznik, a zatim postaje tvoj prijatelj ili neprijatelj. -Nemačka poslovica
do-pete-godine-dete-tvoj-gospodar-do-desete-tvoj-sluga-od-desete-do-petnaeste-tvoj-saveznik-a-zatim-postaje-tvoj-prijatelj-ili-neprijatelj
Nije uvek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan. -Plutarh
nije-uvek-dostojan-da-nam-bude-prijatelj-onaj-koji-se-namee-da-bude-vrlo-prisan