Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam što je stvarnost, ja sam hteo tačno takvu to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem.


nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-to-stvarnost-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem
Đorđe balaševićnekadneznamdalisanjamnekadtostvarnostjasamhteotačnotakvutočudnapodudarnosttakvuozbiljnovamkažemnekad nene znamznam dada lili sanjamnekad nene znamznam štošto jeje stvarnostja samsam hteohteo tačnotačno takvuje čudnačudna podudarnosttačno takvuma ozbiljnoozbiljno vamvam kažemnekad ne znamne znam daznam da lida li sanjamnekad ne znamne znam štoznam što ješto je stvarnostja sam hteosam hteo tačnohteo tačno takvutakvu to jeje čudna podudarnostma ozbiljno vamozbiljno vam kažemnekad ne znam dane znam da liznam da li sanjamnekad ne znam štone znam što jeznam što je stvarnostja sam hteo tačnosam hteo tačno takvutačno takvu to jetakvu to je čudnama ozbiljno vam kažemnekad ne znam da line znam da li sanjamnekad ne znam što jene znam što je stvarnostja sam hteo tačno takvuhteo tačno takvu to jetačno takvu to je čudnatakvu to je čudna podudarnost

Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnosti, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. -Đorđe Balašević
nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-stvarnosti-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem
Ne znam tačno sa čime će biti vođen III svetski rat, ali pouzdano znam da će četvrti biti vođen sa štapovima i kamenjem. -Albert Ajnštajn
ne-znam-no-ime-e-biti-vo-iii-svetski-rat-ali-pouzdano-znam-da-e-etvrti-biti-vo-tapovima-i-kamenjem
Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine. -Stendal
ne-znam-no-da-li-se-u-ivotu-mogu-voljeti-dvije-ene-ali-sam-siguran-da-se-ne-mogu-voljeti-dvije-domovine
Htio bih toliko toga da ti kažem, a ne znam, ne znam ništa bolje sad kad se voli. -Miroslav Mika Antić
htio-bih-toliko-toga-da-ti-kaem-a-ne-znam-ne-znam-bolje-sad-kad-se-voli
Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam. -Vil Smit
znam-ko-sam-znam-u-verujem-i-to-sve-to-potrebno-da-znam
Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene