Nekad potrošimo mnogo snage i vremena pokušavajući da prežalimo. Neki prežale, neki ne prežale, a neki shvate da nisu ni imali za čim da žale. Njima je najteže.


nekad-potroimo-mnogo-snage-i-vremena-pokuavajui-da-prealimo-neki-preale-neki-ne-preale-a-neki-shvate-da-nisu-imali-za-im-da-ale-njima-najtee
Đorđe balaševićnekadpotroimomnogosnagevremenapokuavajućidaprežalimonekiprežalenekineshvatenisuimalizačimžalenjimanajteženekad potrošimopotrošimo mnogomnogo snagesnage ii vremenavremena pokušavajućipokušavajući dada prežalimoneki prežaleneki nene prežaleneki shvateshvate dada nisunisu nini imaliimali zaza čimčim dada žalenjima jeje najteženekad potrošimo mnogopotrošimo mnogo snagemnogo snage isnage i vremenai vremena pokušavajućivremena pokušavajući dapokušavajući da prežalimoneki ne prežalea neki shvateneki shvate dashvate da nisuda nisu ninisu ni imalini imali zaimali za čimza čim dačim da žalenjima je najteže

Ljudi su kao satovi. Neki zure, neki kasne, a neki su i pokvareni. Neki su toliko skupi da kasnije zapravo shvatis da uopste ne vrede.
ljudi-su-kao-satovi-neki-zure-neki-kasne-a-neki-su-i-pokvareni-neki-su-toliko-skupi-da-kasnije-zapravo-shvatis-da-uopste-ne-vrede
Svi mi greÅ¡imo. Neki manje, neki viÅ¡e… Neki stalno!
svi-mi-greimo-neki-manje-neki-vie-neki-stalno
Neki ljudi spavaju noću, a neki imaju internet. :P
neki-ljudi-spavaju-nou-a-neki-imaju-internet-p
Neki piju od srece, neki od tuge, a ja pijem od jutros
neki-piju-od-srece-neki-od-tuge-a-ja-pijem-od-jutros