Nekada sam toliko vredan da me ni Master Card ne moze platiti…


nekada-sam-toliko-vredan-da-me-master-card-ne-moze-platiti
nekadasamtolikovredandamemastercardnemozeplatiti…nekada samsam tolikotoliko vredanvredan dada meme nini mastermaster cardcard nene mozemoze platiti…nekada sam tolikosam toliko vredantoliko vredan davredan da meda me nime ni masterni master cardmaster card necard ne mozene moze platiti…nekada sam toliko vredansam toliko vredan datoliko vredan da mevredan da me nida me ni masterme ni master cardni master card nemaster card ne mozecard ne moze platiti…nekada sam toliko vredan dasam toliko vredan da metoliko vredan da me nivredan da me ni masterda me ni master cardme ni master card neni master card ne mozemaster card ne moze platiti…

uostalom ako joj je toliko stalo, moze veceras da dodje u bioskop i svira za vreme reklama :-)
uostalom-ako-joj-toliko-stalo-moze-veceras-da-dodje-u-bioskop-i-svira-za-vreme-reklama
Nekada su me žene jurile,a onda sam prestao da kradem torbice :)
nekada-su-me-ene-jurilea-onda-sam-prestao-da-kradem-torbice
Secam se kad smo tek poceli. Onaj prvi zagrljaj, prvi poljubac. Zavolela sam te jako, i vise nego sto sam mislila da neko moze voleti. Svaki dan sa tobom je ...
secam-se-kad-smo-tek-poceli-onaj-prvi-zagrljaj-prvi-poljubac-zavolela-sam-te-jako-i-vise-nego-sto-sam-mislila-da-neko-moze-voleti-svaki-dan-tobom
Um je jedno posebno mesto i sam moze stvoriti raj i pakao, pakao iz raja.
um-jedno-posebno-mesto-i-sam-moze-stvoriti-raj-i-pakao-pakao-iz-raja