Nekada su trudnice razmišljale o imenu deteta,a danas o prezimenu


nekada-su-trudnice-razmiljale-o-imenu-detetaa-danas-o-prezimenu
nekadasutrudnicerazmiljaleimenudetetaadanasprezimenunekada susu trudnicetrudnice razmišljalerazmišljale oo imenudanas oo prezimenunekada su trudnicesu trudnice razmišljaletrudnice razmišljale orazmišljale o imenudanas o prezimenunekada su trudnice razmišljalesu trudnice razmišljale otrudnice razmišljale o imenunekada su trudnice razmišljale osu trudnice razmišljale o imenu

Nekada je bilo aj’ napolje, a danas aj’ na chat :- -|
nekada-bilo-aj-napolje-a-danas-aj-na-chat
Swi mi koji imamo slovo A u prezimenu
swi-mi-koji-imamo-slovo-a-u-prezimenu
Vodite računa o svom prezimenu. Ono će živeti duže od vas i odgovarati za sve gluposti i greške. -Duško Radović
vodite-rauna-o-svom-prezimenu-ono-e-iveti-e-od-vas-i-odgovarati-za-sve-gluposti-i-greke
Moje želje su bile maglovite i rasute, sad su sakupljene u jednom imenu, u jednom liku, stvarnijem i ljepšem od mašte. -Meša Selimović
moje-elje-su-bile-maglovite-i-rasute-sad-su-sakupljene-u-jednom-imenu-u-jednom-liku-stvarnijem-i-ljepem-od-te
Možda ja i ti… Nekada.. Negdje… :)
moda-ja-i-ti-nekada-negdje