Neke žene su kao upaljena cigareta – ako ih ne uhvatite s prave strane opećićete se.


neke-ene-su-kao-upaljena-cigareta-ako-ih-ne-uhvatite-s-prave-strane-opeiete-se
kurt tucholskynekeženesukaoupaljenacigaretaakoihneuhvatitepravestraneopećićeteseneke ženežene susu kaokao upaljenaupaljena cigaretacigareta –– akoako ihih nene uhvatiteuhvatite ss praveprave stranestrane opećićeteopećićete seneke žene sužene su kaosu kao upaljenakao upaljena cigaretaupaljena cigareta –cigareta – ako– ako ihako ih neih ne uhvatitene uhvatite suhvatite s praves prave straneprave strane opećićetestrane opećićete seneke žene su kaožene su kao upaljenasu kao upaljena cigaretakao upaljena cigareta –upaljena cigareta – akocigareta – ako ih– ako ih neako ih ne uhvatiteih ne uhvatite sne uhvatite s praveuhvatite s prave stranes prave strane opećićeteprave strane opećićete seneke žene su kao upaljenažene su kao upaljena cigaretasu kao upaljena cigareta –kao upaljena cigareta – akoupaljena cigareta – ako ihcigareta – ako ih ne– ako ih ne uhvatiteako ih ne uhvatite sih ne uhvatite s pravene uhvatite s prave straneuhvatite s prave strane opećićetes prave strane opećićete se

Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga, a sve se prave kao da su već voljene- sramota ih je da priznaju da nisu. -Duško Radović
mnoge-ene-mogle-bi-mnogo-i-lepo-da-vole-ali-nemaju-koga-a-sve-se-prave-kao-da-su-ve-voljene-sramota-ih-da-priznaju-da-nisu
Žena je kao zima, ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju. -Duško Radović
ena-kao-zima-ima-dobre-i-loe-strane-dobre-strane-joj-se-vide-a-loe-oseaju
Razmislio sam još malo, a onda sam polako zatvorio vrata. Đavo će ga znati da li sam to učinio sa prave strane. -Đorđe Balašević
razmislio-sam-jo-malo-a-onda-sam-polako-zatvorio-vrata-avo-e-ga-znati-da-li-sam-to-uinio-prave-strane
Dim od cigareta uvek ode kod nepušača, kao sto lepa devojka uvek ode kod seljaka
dim-od-cigareta-uvek-ode-kod-nepuaa-kao-sto-lepa-devojka-uvek-ode-kod-seljaka