Neke od najljepših mudrih izreka i poslovica:


neke-od-najljepih-mudrih-izreka-i-poslovica
odabrane poslovicenekeodnajljepihmudrihizrekaposlovicaneke odod najljepšihnajljepših mudrihmudrih izrekaizreka ii poslovicaneke od najljepšihod najljepših mudrihnajljepših mudrih izrekamudrih izreka iizreka i poslovicaneke od najljepših mudrihod najljepših mudrih izrekanajljepših mudrih izreka imudrih izreka i poslovicaneke od najljepših mudrih izrekaod najljepših mudrih izreka inajljepših mudrih izreka i poslovica

Kratka izreka obično sadrži mnogo mudrosti. -Sofokle
kratka-izreka-obino-sadri-mnogo-mudrosti
Jedan bednik može da upita više nego što devet mudrih zna da odgovori. -Narodne poslovice
jedan-bednik-moe-da-upita-vie-nego-to-devet-mudrih-zna-da-odgovori
Zagledaj u duše mudrih ljudi i trudi se da vidiš za kakvim stvarima oni teže, a kakve izbegavaju. -Marko Aurelije
zagledaj-u-e-mudrih-ljudi-i-trudi-se-da-vidi-za-kakvim-stvarima-oni-tee-a-kakve-izbegavaju
Kora suva hleba, al svoj gazda, dobra je poslovica, i treba se nje držati. -Lav Tolstoj
kora-suva-hleba-al-svoj-gazda-dobra-poslovica-i-treba-se-nje-drati
Što bi rekla stara rimska poslovica, ne veruj Dancima ni kad darove nose. -Duško Korać
to-bi-rekla-stara-rimska-poslovica-ne-veruj-dancima-kad-darove-nose