Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima.


neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osjete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-vjeruju-rijeima-to-problemtreba-vie-vjerovati-svojim-srcima
miroslav mika antićnekestvarimogumnogoboljedaseosjetenegoobjasnealitoljudineznajuonivjerujuriječimaproblemtrebavievjerovatisvojimsrcimariječimaneke stvaristvari mogumogu mnogomnogo boljebolje dada sese osjeteosjete negonego dada sese objasneljudi nene znajuoni vjerujuvjeruju riječimaviše vjerovativjerovati svojimsvojim srcimasrcima negonego riječimaneke stvari mogustvari mogu mnogomogu mnogo boljemnogo bolje dabolje da seda se osjetese osjete negoosjete nego danego da seda se objasneali to ljudiljudi ne znajuoni vjeruju riječimaviše vjerovati svojimvjerovati svojim srcimasvojim srcima negosrcima nego riječima

Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...Japanci su jako interesantni. Neki ljudi misle da oni kopiraju stvari. Ja ne mislim više tako. Ja mislim da oni u stvari ponovo izmišljaju stvari. Oni dođu do nečega što je već izmišljeno i proučavaju ga dok ga ne budu detaljno razumeli. U nekim slucajevima oni ga na kraju razumeju bolje nego njegov originalni izumitelj.Zločinci često u srcima nose više čovečnosti nego oni hladni, besprekorni građani sa vrlinama, u čijim se bednim srcima ugasila snaga zla, ali i snaga dobra.Uvijek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gdje bi se riječima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad najbolje vidim da ima stvari, koje se ni riječima i pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, prećutati, nikako (…) Budite mi zdravi – sam se čudim odkud sam nehotice pismo ovo poljubio.Zlo na svijetu ne prouzrokuju oni što kažu sve što znaju, nego oni koji kažu više nego što znaju.Postoji jedan nerješiv problem kod nas, oni koji te vole to ne znaju da pokažu, a oni koji te mrze to ne znaju da sakriju.