Neke zene izgleda nisu cule da je stiglo prolece, pa jos vole muskarce od prosle godine….


neke-zene-izgleda-nisu-cule-da-stiglo-prolece-pa-jos-vole-muskarce-od-prosle-godine
nekezeneizgledanisuculedastigloprolecepajosvolemuskarceodproslegodine…neke zenezene izgledaizgleda nisunisu culecule dada jeje stiglostiglo prolecepa josjos volevole muskarcemuskarce odod prosleprosle godine…neke zene izgledazene izgleda nisuizgleda nisu culenisu cule dacule da jeda je stigloje stiglo prolecepa jos volejos vole muskarcevole muskarce odmuskarce od prosleod prosle godine…neke zene izgleda nisuzene izgleda nisu culeizgleda nisu cule danisu cule da jecule da je stigloda je stiglo prolecepa jos vole muskarcejos vole muskarce odvole muskarce od proslemuskarce od prosle godine…neke zene izgleda nisu culezene izgleda nisu cule daizgleda nisu cule da jenisu cule da je stiglocule da je stiglo prolecepa jos vole muskarce odjos vole muskarce od proslevole muskarce od prosle godine…

Ima zena koje vole samo svoje muzeve, nisu nista posebno ti muzevi, vec te zene. D. Radovic
ima-zena-koje-vole-samo-svoje-muzeve-nisu-nista-posebno-ti-muzevi-vec-te-zene-d-radovic
Nisu sve zene lake. Neke su samo horizontalno pristupacnije…
nisu-sve-zene-lake-neke-su-samo-horizontalno-pristupacnije
Muskarac nije muskarac bez zene. A jos manji je sa vise zena!
muskarac-nije-muskarac-bez-zene-a-jos-manji-vise-zena
Sebične osobe nisu sposobne da vole druge, ali isto tako nisu sposobne ni da vole sebe same. -Erih From
sebine-osobe-nisu-sposobne-da-vole-druge-ali-isto-tako-nisu-sposobne-da-vole-sebe-same
U dobru su svi tu, a kada dolaze teška vremena svi se sklanjaju, izgleda ne vole da nose teret drugih koji se ne plaća. -Žarko Laušević
u-dobru-su-svi-a-kada-dolaze-teka-vremena-svi-se-sklanjaju-izgleda-ne-vole-da-nose-teret-drugih-koji-se-ne-plaa