Neki filmski radnici žive od toga što ne snimaju filmove. Neuporedivo manje staje film koji nije snimljen nego onaj koji jeste. Društvo manje koštaju filmski radnici koji jure za parama nego oni koji trče za slavom.


neki-filmski-radnici-ive-od-toga-to-ne-snimaju-filmove-neuporedivo-manje-staje-film-koji-nije-snimljen-nego-onaj-koji-jeste-drutvo-manje-kotaju
duško radovićnekifilmskiradniciživeodtogatonesnimajufilmoveneuporedivomanjestajefilmkojinijesnimljennegoonajjestedrutvokotajujurezaparamaonitrčeslavomneki filmskifilmski radniciradnici živežive odod togatoga štošto nene snimajusnimaju filmoveneuporedivo manjemanje stajestaje filmfilm kojikoji nijenije snimljensnimljen negonego onajonaj kojikoji jestedruštvo manjemanje koštajukoštaju filmskifilmski radniciradnici kojikoji jurejure zaza paramaparama negonego onioni kojikoji trčetrče zaza slavomneki filmski radnicifilmski radnici živeradnici žive odžive od togaod toga štotoga što nešto ne snimajune snimaju filmoveneuporedivo manje stajemanje staje filmstaje film kojifilm koji nijekoji nije snimljennije snimljen negosnimljen nego onajnego onaj kojionaj koji jestedruštvo manje koštajumanje koštaju filmskikoštaju filmski radnicifilmski radnici kojiradnici koji jurekoji jure zajure za paramaza parama negoparama nego oninego oni kojioni koji trčekoji trče zatrče za slavom

Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina.Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže.Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva.Više vredi onaj koji ume slušati, nego onaj koji ume govoriti.Spremniji smo da volimo one koji nas mrze nego one koji nas vole više nego što želimo.