Neki ljudi žele da se desi nešto, neki žele da se desilo, drugi čine da se desi.


neki-ljudi-ele-da-se-desi-neto-neki-ele-da-se-desilo-drugi-ine-da-se-desi
majkl džordannekiljudiželedasedesinetonekidesilodrugičinedesineki ljudiljudi želežele dada sese desidesi neštoneki želežele dada sese desilodrugi činečine dada sese desineki ljudi želeljudi žele dažele da seda se desise desi neštoneki žele dažele da seda se desilodrugi čine dačine da seda se desineki ljudi žele daljudi žele da sežele da se desida se desi neštoneki žele da sežele da se desilodrugi čine da sečine da se desineki ljudi žele da seljudi žele da se desižele da se desi neštoneki žele da se desilodrugi čine da se desi

Ponekad ljudi ne žele čuti istinu jer ne žele da njihove iluzije budu uništene.
ponekad-ljudi-ne-ele-uti-istinu-jer-ne-ele-da-njihove-iluzije-budu-unitene
Sve što se jednom desi, ne mora se nikada ponoviti, ali sve što se desi dva puta, desiće se sigurno i treći put. -Paulo Koeljo
sve-to-se-jednom-desi-ne-mora-se-nikada-ponoviti-ali-sve-to-se-desi-dva-puta-desie-se-sigurno-i-trei-put
Moraš da rizikuješ. Razumjećeš čuda u životu tek kada dozvoliš da ti se desi nešto neočekivano. -Paulo Koeljo
mora-da-rizikuje-razumjee-uda-u-ivotu-tek-kada-dozvoli-da-ti-se-desi-neto-neoekivano
Ljudi su kao satovi. Neki zure, neki kasne, a neki su i pokvareni. Neki su toliko skupi da kasnije zapravo shvatis da uopste ne vrede.
ljudi-su-kao-satovi-neki-zure-neki-kasne-a-neki-su-i-pokvareni-neki-su-toliko-skupi-da-kasnije-zapravo-shvatis-da-uopste-ne-vrede
Muškarci uvijek žele biti ženina prva ljubav. Žene su u tome profinjenije: žele biti njihova posljednja ljubav. -Oskar Vajld
mukarci-uvijek-ele-biti-enina-prva-ljubav-ene-su-u-tome-profinjenije-ele-biti-njihova-posljednja-ljubav