Neki ljudi imaju mnogo para, pa opet ne žive kao ljudi.


neki-ljudi-imaju-mnogo-para-pa-opet-ne-ive-kao-ljudi
bugarske poslovicenekiljudiimajumnogoparapaopetneživekaoljudineki ljudiljudi imajuimaju mnogomnogo parapa opetopet nene živežive kaokao ljudineki ljudi imajuljudi imaju mnogoimaju mnogo parapa opet neopet ne živene žive kaožive kao ljudineki ljudi imaju mnogoljudi imaju mnogo parapa opet ne živeopet ne žive kaone žive kao ljudineki ljudi imaju mnogo parapa opet ne žive kaoopet ne žive kao ljudi

Neki ljudi spavaju noću, a neki imaju internet. :P
neki-ljudi-spavaju-nou-a-neki-imaju-internet-p
Mali ljudi, koje mi zovemo deca, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju. -Ivo Andric
mali-ljudi-koje-mi-zovemo-deca-imaju-svoje-velike-bolove-i-duge-patnje-koje-posle-kao-mudri-i-odrasli-ljudi-zaboravljaju
Neki ljudi ti stanu na cipelu, pa se izvinu… Neki ti slome srce i ne primecuju… :/
neki-ljudi-ti-stanu-na-cipelu-pa-se-izvinu-neki-ti-slome-srce-i-ne-primecuju
Neki ljudi su kao oblak…Kad se sklone,sunce pocne da sija…
neki-ljudi-su-kao-oblakkad-se-sklonesunce-pocne-da-sija
Primitivni i ograničeni ljudi imaju razvijenu sposobnost nadanja. Kod umnih i darovitih ljudi ta moć je, čini mi se, manja. -Ivo Andric
primitivni-i-ogranieni-ljudi-imaju-razvijenu-sposobnost-nadanja-kod-umnih-i-darovitih-ljudi-mo-ini-mi-se-manja