Neki ljudi nikada ne polude. Kakve zaista užasne živote oni vode.


neki-ljudi-nikada-ne-polude-kakve-zaista-uasne-ivote-oni-vode
Čarls bukovskinekiljudinikadanepoludekakvezaistaužasneživoteonivodeneki ljudiljudi nikadanikada nene poludekakve zaistazaista užasneužasne životeživote onioni vodeneki ljudi nikadaljudi nikada nenikada ne poludekakve zaista užasnezaista užasne životeužasne živote oniživote oni vodeneki ljudi nikada neljudi nikada ne poludekakve zaista užasne životezaista užasne živote oniužasne živote oni vodeneki ljudi nikada ne poludekakve zaista užasne živote onizaista užasne živote oni vode

Japanci su jako interesantni. Neki ljudi misle da oni kopiraju stvari. Ja ne mislim više tako. Ja mislim da oni u stvari ponovo izmišljaju stvari. Oni dođu do nečega što je već izmišljeno i proučavaju ga dok ga ne budu detaljno razumeli. U nekim slucajevima oni ga na kraju razumeju bolje nego njegov originalni izumitelj.Nije smrt ono što je užasno, već životi koje ljudi žive ili ne žive do svoje smrti. Oni ne poštuju svoje živote, oni pišaju po njima. Ružno izgledaju, ružno govore, ružno hodaju. Pusti im veliku muziku i oni je neće čuti. Većina ljudskih smrti je obična prevara. Ništa tu nije ostalo da umre.Obični ljudi ne shvataju da se oni koji se zaista bave filozofijom zapravo direktno pripremaju za smrt.Neki ljudi ti stanu na cipelu, pa se izvinu… Neki ti slome srce i ne primecuju… :/U nuždi ljudi bivaju pametniji, u bogatstvu polude. Od slanine i pseto pobesni.Nemojte juriti nikoga. Budite svoji i naporno radite. Pravi ljudi, oni koji zaista zaslužuju mesto u vašem životu, će doći sami.