Neki se ponose knjigama koje su napisali, a ja se ponosim knjigama koje sam pročitao.


neki-se-ponose-knjigama-koje-su-napisali-a-ja-se-ponosim-knjigama-koje-sam-proitao
horhe luis borhesnekiseponoseknjigamakojesunapisalijaponosimsampročitaoneki sese ponoseponose knjigamaknjigama kojekoje susu napisalija sese ponosimponosim knjigamaknjigama kojekoje samsam pročitaoneki se ponosese ponose knjigamaponose knjigama kojeknjigama koje sukoje su napisalia ja seja se ponosimse ponosim knjigamaponosim knjigama kojeknjigama koje samkoje sam pročitaoneki se ponose knjigamase ponose knjigama kojeponose knjigama koje suknjigama koje su napisalia ja se ponosimja se ponosim knjigamase ponosim knjigama kojeponosim knjigama koje samknjigama koje sam pročitaoneki se ponose knjigama kojese ponose knjigama koje suponose knjigama koje su napisalia ja se ponosim knjigamaja se ponosim knjigama kojese ponosim knjigama koje samponosim knjigama koje sam pročitao

Nikad nisam volela novinare. U svim svojim knjigama sam ih ubila. -Agata Kristi
nikad-nisam-volela-novinare-u-svim-svojim-knjigama-sam-ih-ubila
Za one koji se slabo snalaze u knjigama uvedene su knjižice. -Petar Lazić
za-one-koji-se-slabo-snalaze-u-knjigama-uvedene-su-knjiice
Ja ne mogu da spavam osim ako nisam okružen knjigama. -Horhe Luis Borhes
ja-ne-mogu-da-spavam-osim-ako-nisam-okru-knjigama
Onome ko bi o nama sudio prema našim knjigama moglo bi se učiniti da je preljub jedna od najčešćih preokupacija Zapadnjaka. Šta bi se dogodilo s našom književnošću da nema preljuba? Ona živi od krize braka.
onome-ko-bi-o-nama-sudio-prema-naim-knjigama-moglo-bi-se-uiniti-da-preljub-jedna-od-najeih-preokupacija-zapadnjaka-bi-se-dogodilo-s-naom-knjievnou
Čovek može da izbegne nesreće koje mu Bog šalje, ali nema spasa od onih nesreća koje on sam na sebe navlači lošim životom. -Lav Tolstoj
ovek-moe-da-izbegne-nesree-koje-mu-bog-alje-ali-nema-spasa-od-onih-nesrea-koje-on-sam-na-sebe-navlai-loim-ivotom