Neko je, recimo, mlad, lep, bogat i cenjen, pa se pitamo, kad želimo da ocenimo njegovu sreću, je li zbog toga vedar; ako je, naprotiv, vedar, sasvim je svejedno je li mlad ili star, uspavan ili grbav, siromašan ili bogat: on je srećan.


neko-recimo-mlad-lep-bogat-i-cenjen-pa-se-pitamo-kad-elimo-da-ocenimo-njegovu-sreu-li-zbog-toga-vedar-ako-naprotiv-vedar-sasvim-svejedno-li-mlad
artur Šopenhauernekorecimomladlepbogatcenjenpasepitamokadželimodaocenimonjegovusrećulizbogtogavedarakonaprotivvedarsasvimsvejednomladilistaruspavangrbavsiromaanbogatonsrećanneko jebogat ii cenjenpa sese pitamokad želimoželimo dada ocenimoocenimo njegovunjegovu srećuje lili zbogzbog togatoga vedarako jesasvim jeje svejednosvejedno jeje lili mladmlad iliili staruspavan iliili grbavsiromašan iliili bogaton jeje srećanbogat i cenjenpa se pitamokad želimo daželimo da ocenimoda ocenimo njegovuocenimo njegovu srećuje li zbogli zbog togazbog toga vedarsasvim je svejednoje svejedno jesvejedno je lije li mladli mlad ilimlad ili staruspavan ili grbavsiromašan ili bogaton je srećan

Niko nije sujetan na svoju mladost, niti se oseća da je presrećan zato što je mlad; a svako je, naprotiv, i nesrećan i očajan kad je star. -Jovan Dučić
niko-nije-sujetan-na-svoju-mladost-niti-se-osea-da-presrean-zato-to-mlad-a-svako-naprotiv-i-nesrean-i-oajan-kad-star
Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit. -Jovan Dučić
svet-podnosi-starca-samo-ako-bogat-ili-duhovit
Svijet podnosi starca samo ako je duhovit ili bogat. -Jovan Dučić
svijet-podnosi-starca-samo-ako-duhovit-ili-bogat
Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku