Nekog tako zamišljaš i zamišljaš citavog života, pa kad ga sretneš odjednom shvatiš da ga nisi zamišljao dovoljno dobro.


nekog-tako-zamilja-i-zamilja-citavog-ivota-pa-kad-ga-sretne-odjednom-shvati-da-ga-nisi-zamiljao-dovoljno-dobro
Đorđe balaševićnekogtakozamiljacitavogživotapakadgasretneodjednomshvatidanisizamiljaodovoljnodobronekog takotako zamišljašzamišljaš ii zamišljašzamišljaš citavogcitavog životapa kadkad gaga sretnešsretneš odjednomodjednom shvatišshvatiš dada gaga nisinisi zamišljaozamišljao dovoljnodovoljno dobronekog tako zamišljaštako zamišljaš izamišljaš i zamišljaši zamišljaš citavogzamišljaš citavog životapa kad gakad ga sretnešga sretneš odjednomsretneš odjednom shvatišodjednom shvatiš dashvatiš da gada ga nisiga nisi zamišljaonisi zamišljao dovoljnozamišljao dovoljno dobronekog tako zamišljaš itako zamišljaš i zamišljašzamišljaš i zamišljaš citavogi zamišljaš citavog životapa kad ga sretneškad ga sretneš odjednomga sretneš odjednom shvatišsretneš odjednom shvatiš daodjednom shvatiš da gashvatiš da ga nisida ga nisi zamišljaoga nisi zamišljao dovoljnonisi zamišljao dovoljno dobronekog tako zamišljaš i zamišljaštako zamišljaš i zamišljaš citavogzamišljaš i zamišljaš citavog životapa kad ga sretneš odjednomkad ga sretneš odjednom shvatišga sretneš odjednom shvatiš dasretneš odjednom shvatiš da gaodjednom shvatiš da ga nisishvatiš da ga nisi zamišljaoda ga nisi zamišljao dovoljnoga nisi zamišljao dovoljno dobro

Kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži je od Boga samog i dobićeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao. -Otac Tadej
kada-izgubi-nadu-i-pomo-ljudsku-potrai-od-boga-samog-i-dobie-otkuda-se-nisi-nadao-zamiljao
Onaj osećaj kad te zaboravi neko koga si voleo najviše na svetu, ko je bio sastavni deo tvog života. I odjednom nestane, ispari … zbog nekog drugog & ...
onaj-oseaj-kad-te-zaboravi-neko-koga-voleo-najvie-na-svetu-ko-bio-sastavni-deo-tvog-ivota-i-odjednom-nestane-ispari-zbog-nekog-drugog
Ne znam sta mi bi odjednom, al’ nesto mi vise nisi interesantan .. :DDD
ne-znam-sta-mi-bi-odjednom-al-nesto-mi-vise-nisi-interesantan-ddd
Moraš biti spreman naučiti davati i tone za izfiltrirane grame sreće i ne biti iznenađen kad shvatiš da vaga i ne vaga baš dobro, i da čak laže.
mora-biti-spreman-nauiti-davati-i-tone-za-izfiltrirane-grame-sree-i-ne-biti-iznena-kad-shvati-da-vaga-i-ne-vaga-ba-dobro-i-da-ak-e