Nekoga je bolje imati među neprijateljima nego među prijateljima.


nekoga-bolje-imati-meu-neprijateljima-nego-meu-prijateljima
fjodor mihajlovič dostojevskinekogaboljeimatimeđuneprijateljimanegoprijateljimanekoga jeje boljebolje imatiimati međumeđu neprijateljimaneprijateljima negonego međumeđu prijateljimanekoga je boljeje bolje imatibolje imati međuimati među neprijateljimameđu neprijateljima negoneprijateljima nego međunego među prijateljimanekoga je bolje imatije bolje imati međubolje imati među neprijateljimaimati među neprijateljima negomeđu neprijateljima nego međuneprijateljima nego među prijateljimanekoga je bolje imati međuje bolje imati među neprijateljimabolje imati među neprijateljima negoimati među neprijateljima nego međumeđu neprijateljima nego među prijateljima

Nekoga je bolje imati medju neprijateljima nego medju prijateljima. -Lav Tolstoj
nekoga-bolje-imati-medju-neprijateljima-nego-medju-prijateljima
Nekoga je bojle imati medju neprijateljima nego medju prijateljima. -Fjodor Dostojevski
nekoga-bojle-imati-medju-neprijateljima-nego-medju-prijateljima
Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja
Sveti Nikola! Najbolji kuvar među odbojkašima i najbolji odbojkaš među kuvarima. – nakon jednog od mnogobrojnih kuvanja Nikole Grbića. -Duško Korać
sveti-nikola-najbolji-kuvar-meu-odbojkaima-i-najbolji-odbojka-meu-kuvarima-nakon-jednog-od-mnogobrojnih-kuvanja-nikole-grbia
Ti si najbesramnija devojka koju sam sreo među ženama i najstidljivija žena koju sam sreo među devojkama. -Miroslav Mika Antić
ti-najbesramnija-devojka-koju-sam-sreo-meu-enama-i-najstidljivija-ena-koju-sam-sreo-meu-devojkama