Nekoliko čaša vina sklope stotinu poslova.


nekoliko-aa-vina-sklope-stotinu-poslova
kineske poslovicenekolikočaavinasklopestotinuposlovanekoliko čašačaša vinavina sklopesklope stotinustotinu poslovanekoliko čaša vinačaša vina sklopevina sklope stotinusklope stotinu poslovanekoliko čaša vina sklopečaša vina sklope stotinuvina sklope stotinu poslovanekoliko čaša vina sklope stotinučaša vina sklope stotinu poslova

Kažu da smo od mleka jači. – Probaj nakon 5 čaša mleka gurnuti zid – ne možeš. – A probaj nakon 5 čaša votke. Zid se pomera sam. xD
kau-da-smo-od-mleka-jai-probaj-nakon-5-aa-mleka-gurnuti-zid-ne-moe-a-probaj-nakon-5-aa-votke-zid-se-pomera-sam-xd
Nekoliko poroka je dovoljno da zamrači mnogo vrlina. -Plutarh
nekoliko-poroka-dovoljno-da-zamrai-mnogo-vrlina
Istinska sreća dolazi iz dobro obavljenih poslova i zadovoljstva stvaranja novih stvari. -Antoan de Sent Egziperi
istinska-srea-dolazi-iz-dobro-obavljenih-poslova-i-zadovoljstva-stvaranja-novih-stvari